Εκτός από τα βασικά στοιχεία της ιστοσελίδας σας, όπως οι τίτλοι, οι μετα-περιγραφές, τα εμπλουτισμένα κείμενα που είναι φτιαγμένα για SEO, μπορούν επίσης με τη σειρά τους να σας βοηθήσουν οι εικόνες και όλα τα στοιχεία πολυμέσων.

Το περιεχόμενο των πολυμέσων, προσφέρει στους επισκέπτες σας μεγαλύ αξία μέσω του οπτικοακουστικού χαρακτήρα του. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες στους χρήστες της ιστοσελίδας σας προσφέρονται μέσω πολυάριθμων καναλιών, οι εικόνες παίζουν πρωτεύοντα ρόλο.

Οι μηχανές αναζήτησης σήμερα θέλουν να παρουσιάσουν στους χρήστες της με την καλύτερη δυνατή ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία πολυμέσων επηρεάζουν την κατάταξή σας θετικά.

Οι μετρήσεις που κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί σε πολλές ιστοσελίδες, δείχνουν ότι οι επισκέπτες ιστοσελίδων ξοδεύουν περισσότερο χρόνο σε website με ενσωματωμένα βίντεο, εικόνες  και γραφικά. Το γεγονός αυτό οδηγεί τις μηχανές αναζήτησης να προσφέρουν θετική κατάταξη σε ιστοσελίδες που είναι πλούσιες σε πολυμέσα.

Παράλληλα είναι δυνατό μέσω εικόνων και βίντεο που έχουν βελτιστοποιηθεί για τις μηχανές αναζήτησης, τα ίδια μέσα να παράγουν κυκλοφορία έξτρα. Κυκλοφορία που προέρχεται από  αναζητήσεις μέσω μηχανών αναζήτησης εικόνων και βίντεο. (Google image search, Youtube, Vimeo, κλπ).

Για να βελτιστοποιήσετε την ιστοσελίδα σας στις μηχανές αναζήτησης, θα πρέπει να εξετάσετε πολλαπλά κριτήρια για το SEO της. Αυτό συνήθως γίνεται στην αρχή του καθορισμού της στρατηγικής SEO. Όταν προσθέτετε κείμενα SEO στο website σας και λοιπό περιεχόμενο, πρέπει να τα συνοδεύετε απαραίτητα και με πολυμέσα.

Κατά την ενσωμάτωση εικόνων και γραφικών, υπάρχουν βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε. Ακολουθώντας τους κανόνες θα διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενό σας μπορεί να βρεθεί μέσω αναζήτησης εικόνων.

Θυμηθείτε πως:

Οι μηχανές αναζήτησης δεν μπορούν να πραγματοποιούν αναλύσεις εικόνων. Έτσι τα ρομποτάκια – ανιχνευτές περιεχομένου σας δίνουν πληροφορίες σχετικά την περιγραφή της εικόνας. Για να ενημερώσετε μια μηχανή αναζήτησης για το περιεχόμενο μιας εικόνας, θα πρέπει να προσθέσετε σχετικές λέξεις-κλειδιά στον κώδικα HTML της εικόνας.  Εάν σχεδιάζετε βελτίωση κατάταξης στην αναζήτηση εικόνων, τότε θα πρέπει να προσθέσετε τις σχετικές λέξεις-κλειδιά στο όνομα του αρχείου, καθώς και στον τίτλο και την εναλλακτική περιγραφή της εικόνας. Οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης βαθμολογούν τις μεγαλύτερες εικόνες καλύτερα από τις μικρότερες, γι ‘ αυτό βεβαιωθείτε ότι είναι υψηλής ανάλυσης.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για προώθηση ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης καλό είναι να έχετε κατά νου πως πρέπει να βελτιστοποιήσετε όλες τις εικόνες και τα πολυμέσα.

 

SEO ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ